1944

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Silkeborgs fjerde stiftelse Vesterbo bliver færdig.

4. januar: Pastor Kaj Munk myrdes på Hørbylunde Bakke af tyskerne.

18. januar: Silkeborg og Omegns civile Hundeførerforening stiftes.

23. januar: Fredehjemmet ”Sølund” ved Silkeborg har 25 års jubilæum.

26. januar: Silkeborg Roklubs bådehus bliver bombesprængt af den nazistiske gruppe, Schalburgkorpset.

27. januar: Forsikringsforeningen for Silkeborg og Omegn stiftes.

7. februar: Arbejdsanvisningskontoret på Drewsensvej 70 ( Det offentlige Slagtehus) indvies officielt, men har været i brug siden december.

Marts: Duedalbjerg skihop står færdigt til brug, men først 3. marts 1946 indvies det officielt ved et stævne.

20. marts: Silkeborg Husholdningsskole beslaglægges af den tyske besættelsesmagt.

27. marts:Foreningen Nordens Silkeborg afdeling” stiftes.

5. maj: Bombeeksplosion forårsager stor skade i Langhoffs Konditori, og mange ruder knuses i nærliggende ejendomme.

1. juli: Nedrivningen af den gamle Borgerskole begynder, den er dog i brug indtil 24. august, hvor den nye Mellemskole indvies.

24. august: Silkeborgs nye Mellemskole indvies.

29. august: Teglværksformand Gunnar Siim dræbes af Einar Sørensen på Ny Hattenæs.

19. september: Silkeborg Politistation stormes af tyskerne, og der oprettes et vagtværn, som skal påtage sig visse politimæssige opgaver.

1. oktober: Silkeborgs nyoprettede Borgerværn patruljerer for første gang.

16. oktober: Silkeborg Museumsforening udskriver en arkitektkonkurrence om en museumsbygning i Silkeborg.

18. oktober: Silkeborg Menighedsråd afholder møde om tilrettelæggelsen af indsamling til den nye kirke på Mariehøj (Mariehøj Kirke).

I november oprettes Skanderborg Amts Kredskontor med dommerfuldmægtig Marquard som leder af det daglige arbejde.

4. november: Frihedskæmper Kaj Andersen myrdes af besættelsesmagten.

8. november: Silkeborg Krematorium får en ovn.

15. november: Silkeborg Folkeregister bliver fjernet af 8 revolvermænd.

25. november: Hedeselskabets filialkontor af Grundforbedringskontoret åbnes på Ting- og arresthuset i Silkeborg.

8. december: Ved 3-tiden om morgenen eksploderer 2 bomber i Vestergade, hvorved mange ruder bliver knust, og betydelige ødelæggelser anrettes hos købmand Johs. Søndergård, i Themsens Bladkiosk og i Café National.

41 luftalarmer i 1944