Arnold Thorkild Knap

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Arnold Thorkild Knap (1857-1922) var ældste søn af købmand Carl Severin Knap (1829-1892) og Jenny Knap.

Knaps Købmandshandel var oprettet af C.S. Knap og var en af byens førende og ældste købmandshandler. Den var placeret tæt ved Torvet på hjørnet af Vestergade og Rådhusgade.

I 1887 stod C. S. Knap også bag etableringen af Silkeborg BørnehjemDrewsensvej 80 - senere kendt under navnet C. Knaps Minde.

Efter C. S. Knaps død i 1892 drev hans enke købmandshandlen videre en kort tid. I midten af 1890’erne overtog de to sønner Arnold og Aage Knap (1872-1898) virksomheden, som videreførtes under navnet C. Knaps Sønner.

Efter Aage Knaps død i 1898 kørte Arnold Knap den videre alene. Efter nogle år blev kolonial- og foderstofforretningen dog skilt ud og videresolgt, hvorefter Arnold Knap fortsatte med isenkramforretningen. I 1910 afstod han også denne til to tidligere ansatte.

I 1892 overtog Arnold Knap sin fars plads i bestyrelsen for Silkeborg Sparekasse og blev senere direktør samme sted. 1. oktober 1912 indtrådte han i direktionen for Silkeborg Bank. Her virkede han til sin død,

Familien

I 1884 blev Arnold Knap gift med Marie Magdalene Edith (1855-). Ægteskabet opløstes imidlertid i december 1910. Det var tilsyneladende barnløst. Samme måned giftede han sig med skomagerdatteren Anine (1880-) fra Silkeborg og de stiftede hurtigt familie. De fik i perioden 1912-1918 børnene: Carl Otto, Jenny, Ellen og Thorkild – den senere isenkræmmer m.m.

Anton Rosen

I 1896 lod brødrene Knap Anton Rosen forestå opførelsen af et nyt forhus ud til Vestergade (Vestergade 2A). Arkitekten var allerede kendt i familien, idet han også havde forestået byggeriet af børnehjemmet.

Det var vel derfor naturligt, at valget faldt på netop Anton Rosen, da Arnold Knap skulle have opført en ny bolig til sig og sin efterhånden store familie. Han havde allerede erhvervet en grund i det fine villakvarter, der var ved at opstå på det østlige areal af Silkeborg Hovedgårds gamle gårdsplads – som dermed blev til Hovedgårdsvej.

Knaps Villa

Villaen – kendt under navnet Knaps Villa – stod klar til indflytning formentlig i begyndelsen af 1921. Ved folketællingen i februar 1921 boede familien sammen med husassistenter allerede på "Hoffsvej", som vejen hed en kort tid.

Det var en yderst præsentabel bolig med et grundareal på 140 m2 i tre etager. Tømrerarbejdet alene beløb sig til 89.000 kr. - svarende til ca. 2,2 millioner nutidskroner. Dertil kommer anlægsarbejdet og murerarbejdet samt honoraret til den københavnske stjernearkitekt.

Det blev dog kun kort tid, at Arnold Knap kunne nyde disse nye omgivelser. Lørdag morgen 14. oktober 1922 gik han på arbejde i banken som sædvanlig, men følte sig hurtigt utilpas og måtte køres i bil til hjemmet på Hovedgårdsvej. Han døde samme aften og blev fem dage senere begravet på Silkeborg Østre Kirkegård.

Hans enke Anine blev boende i villaen til sin død i midten af 1950’erne, som derefter blev indrettet til Midtjysk Fødeklinik.