Christian Christensen

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Christian Christensen (1828-1920) blev født i Odense, hvor faderen dengang tjente hos stiftamtmanden, formentlig som gartner. Han lærte malerfaget og virkede 1856 som malermester i Ørum, men flyttede ca. 1858 til Hedensted, hvor han opholdt sig en del år; begge steder drev han sit håndværk hovedsagelig som omrejsende.

Efter at have deltaget i krigen 1864 træffes han som fotograf i Haderslev, hvor han har atelier på Nørregade 14, hvilket han dog allerede afstår til T. A. Møller & Co. i 1867. I oktober samme år findes han boende paa Havremark -i Gl. Haderslev Sogn og kaldes også her fotograf.

26. oktober 1871 overtager han fotograf Aug. Prytz's Atelier på St. Mogensgade 74 i Viborg. Men i februar 1873 overdrager han forretningen til sin tidligere elev, fotograf E. Møller. Dog måtte han tage den tilbage i maj 1876 og driver den derefter videre indtil 1879.

Samtidig med atelieret i Viborg har han også atelierer i Herning og Grenaa. Han skal ogsaa have været fotograf ved militærlejren i Hald.

21. maj 1879 overtager han Gottliebs Atelier i Næstved og averterer i i de lokale blade:

Chr.Christensens fotografiske Etablissement i Næstved.

Efter af have overtaget hr. Gottliebs Atelier, Lille Brogade (eller Farvergade) har jeg ombygget og udstyret det efter nutidens fordringer med de bedste apparater, der er opfundne til fotografering. Atelieret er aabent fra den 21de dennes og vil der kun blive udleveret gode arbejder saavel i portraiter som landskaber. Portraiter fra medaillons - til naturlig størrelse udføres. Anbefalende mig til et æret publicums velvilje tegner.

Ærbødigst Chr. Christensen

Samtidig med forretningen i Næstved driver han også en tid fotografisk forretning i Vordingborg.

12. oktober. 1883 optager han sin søn, Peter Christensen, der tidligere havde været købmand i Næstved, som medinteressent i forretningen, der herefter fører firmanavnet Christensen & Søn.

"Da vi er i Besiddelse af de nyeste og mest hurtigvirkende fotografiske Apparater", meddelte han samtidig, "see vi os istand til at konkurrere med Landets bedste Fotografer."

1884 bryder Christian Christensen imidlertid op fra Næstved og starter 19. april et nyt atelier i Nørregade i Køge under firmanavnet "Chr. Christensen".

Ca. 1884 opretter han desuden et atelier i Aarhus, Vestergade 5, med Sønnen Carl Christensen som bestyrer.

Fotograf i Silkeborg

21. marts 1886 overtager han fotograf Ludvig Meyers atelier i Vestergade i Silkeborg. Det bliver derefter drevet videre af dem begge under firmabetegnelsen Christensen & Søn & Co. Da Meyer senere udtræder, ændres navnet til Christensen & Søn, under hvilket navn atelieret blev drevet sammen med atelieret i Aarhus og senere sammen med et atelier i Kjellerup.

I 1891 indtræder fotograf Gerhard Johannes Sørensen i firmaet, der herefter kalder sig Christensen & Sørensen, også efter at Christian Christensen i april 1895 er udtrådt.

Videre til Hillerød

I 1895 køber han nemlig en ejendom på Jernbanevej (nu Søndre Banevej 9) i Hillerød, hvor han åbner et nyt fotografisk atelier 30. maj.

I 1899 overdrager han denne forretning til fotograf frøken Anna Hardenberg og opgiver dermed definitivt fotografien.

Christian Christensen var meget foretagsom og initiativrig, hvilket kan ses af hans megen flytten rundt i landet. Foruden de ovennævnte fotografiske virksomheder, skal han desuden have drevet eller været økonomisk interesseret i fotografiske forretninger i Fredericia, Maribo og muligvis Løgstør, uden at der kan siges nærmere om tidspunktet herfor.

Som det vil ses, drev han ofte flere forretninger samtidig, delvis under ledelse af hans tre sønner.

I sit otium, der strakte sig over mere end 20 år, flyttede han også en del rundt. Han boede flere steder i Birkerød, i Hørsholm og i Hillerød. Tilsidst opholdt han sig i Holte, hvor han døde 5. maj 1920.

Foregangsmand inden for faget

Allerede fra begyndelsen af 1882 arbejdede Christian Christensen med gelatineemulsionsplader, og han var naturligvis blandt de første, der benyttede det af hans søn, Carl Christensen, opfundne "aristo papir".

Kilde

Arnholtz, Svend: Gamle Næstved Fotografer, i: Historisk Samfund for Præstø Amt, årbog 1954

Fakta

Atelier: Vestergade 35

Virkeperiode: 1886-1903

Arkiv: En del af Christensen & Sørensens originale glasplader findes i Silkeborg Arkiv.