Digterkvarteret

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Digterkvarteret i Balle rummer en række veje, som er opkaldt efter digtere og forfattere. Baggrunden herfor er et pudsigt navnesammenfald - Chr. Winthers Vej blev opkaldt efter gårdejer Chr. Winther, der oprindelig ejede den jord, parcelhuskvarteret ligger på. Altså ikke efter forfatteren af samme navn. Men navnesammenfaldet betød, at flere gader i området herefter blev opkaldt efter forfattere. De kom derefter til at udgøre "Digterkvarteret". Siden blev gaderne også opkaldt efter malere m.m., så Digterkvarteret burde måske snarere have heddet "Kunstnerkvarteret".

Følgende gader findes i kvarteret: Albert Dams Vej, Asger Jorns Vej, Brorsonsvej, Chr. Winthers Vej, Frank Jægers Vej, Grundtvigsvej, Gustav Wieds Vej, H. C. Andersens Vej, H. C. Branners Vej, Hjorth Nielsens Vej, I. P. Jacobsens Vej, Jacob Paludans Vej, Jeppe Åkjærs Vej, Johan Skjoldborgs Vej, Kaj Munks Vej, Karen Blixens Vej, Kjeld Abells Vej, Nis Petersens Vej, Peder Nielsens Vej, Rasmus Mortensens Vej.

Se også: Gadenavnegrupper: Forfattere og digtere