Ebstrup Skovgård

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Ebstrup Skovgård er beliggende på adressen Ebstrupvej 13.

Følgende beretning er indleveret til Silkeborg Arkiv (2015/50) om nogle af 1700- og 1800-tallets fæstere til Allinggård og senere Ebstrup Skovgård: I 1774 arvede Jean Arnold Fischer (1774-1805) Allinggård efter sin fars fætter Christian Fischer (1689-1774), der ejede gården fra 1719-1774. Han blev i folkemunde omtalt som "den gale Fisjer" eller som hos Blicher "Fruentimmerhaderen". Christian Fischer lod i sin tid bygge de tre kirketårne i Sejling, Lemming og Svostrup henholdsvis i årene 1782, 1786 og 1788.

Det fortælles, at på det tidspunkt var der en smed på Allinggård ved navn Peder Nielsen (f. ca. 1750 - fødested ukendt). Han var af herremanden betroet den ære at smede og beslå de tre kirkers døre og vel også andet smedearbejde ved byggeriet.

I 1785 holdt Peder Smed bryllup i Sejling kirke med pigen Anne Johanne Christensdatter af Ebstrup, men glæden var kort, da Anne Johanne døde i barselsseng året efter. De boede da på matrikel 6. Kort efter indgik Peder Smed sit andet ægteskab med husjomfruen på Allinggård, Johanne Nielsdatter, med hvem han fik otte børn.

Samtidig med landbruget har Peder Smed nok også været landsbyens smed. På det tidspunkt lå gårdene stadig samlet i det, man den gang kaldte Ebstrup by. Det er stadig muligt på gamle kort at læse navnet "Smedelunden" og den senere opfyldte dam på matrikel 2 omtales stadig som "Smedehullet".

Matrikel 5 var på dette tidspunkt fæsteledig. Den blev betegnet som en af byens bedste, da den havde "herlighedsret", hvilket vil sige at der hørte et større stykke skov til den. Den fik derfor ganske naturligt navnet "Ebstrup Skovgård".

Da J.A. Fischer var færdig med sit kirkebyggeri og ikke længere havde så hårdt brug for Peder Smed, ville han påskønne ham for hans trofasthed og forærede ham derfor Ebstrup Skovgård.

Niels Pedersen Smed arvede gården ved faderens død i 1821 og fik syv børn sammen med hustruen, Mette Marie Sørensdatter. Der var fem sønner, hvoraf den ældste, Søren, arvede gården. Sønnen Peder fik gård i Serup og Chresten, Niels Peder og Jens Christian fik gårde i Sejling. Ved Søren Nielsen Smeds død i 1897 blev gården solgt til fremmede.

Litteratur

Ebstup Skovgård er omtalt i "Vort Sogns Historie", bind 8, side 144.