Færgebakken

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning
Færgebakken set fra Viborgbroen, ca. 1890

Færgebakken, Færgevej, Færgegården og andre navne i det sydlige Alderslyst med forleddet "færge" refererer til den færgeforbindelse, der var over Silkeborg Langsø. Den blev benyttet indtil der i 1854 opførtes en dæmning og en broforbindelse over søen - nuværende Viborgbroen. Også til Kærsgård og gården Aldershvile, der lå ved den nuværende Sølystvej 51, gik der færge.

Landingsstedet for færgefarten lå lige neden for "Færgebakken", som var navnet på den store sandbanke, der lå lige øst for nuværende Borgergade og nord for Ansvej. En del af bakken blev gravet væk og brugt til dæmningen over Langsøen. Sandbanken leverede dog i mange årtier også sand til huse, veje og andet byggeri - især i Alderslyst, og svandt altså ind i takt med udbygningen af området.

Gruset blev desuden udnyttet af Færgebakkens Cementvarefabrik. Bakken kan dog stadig erkendes i det bebyggede område.

På færgebakken var der også en vindmølle, der supplerede vandmøllen, Kejlstrup Mølle, ved det nuværende Nørretorv. (Se Mølledamsgade).

Færgebakken og færgefarten over Silkeborg Langsø er malende beskrevet af H.C. Andersen i kapitlet "På andejagten" i hans roman "At være eller ikke være" fra 1857:

Hr. Skjødt og Niels nåede snart færgehuset; båden, de skulle over i, lå trukket helt op imellem sivene, for der gik ordentlige bølger; vinden løftede det piskede skum i vejret, så at det fløj dem i ansigtet. De gik til husdøren, trak i snoren ved klinken og trådte ind i den lave stue ...

Færgebakken hed indtil gadenavnereguleringen i 1969 Solvangsvej og før 1933 Solbakkevej efter villa Solbakken, der en overgang var præstebolig.

Den lille v-formede vej "Ved Skrænten", der ligger i en vinkel bag ved krydset Ansvej-Borggergade giver også mindelser om Færgebakken.


Beliggenhed: Færgebakken ligger i Silkeborg, Alderslyst.