Hovedgårdsvej

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning
Hovedgårdens gårdsplads før udstykning til villakvarter.

Hovedgårdsvej figurerer i skattemandtalslisterne de første år af 1920'erne under navnet "Hoffsvej" - efter ritmester Hans Nicolai Hoff, som i 1767 opførte hovedgårdsbygningen efter sin overtagelse af Silkeborg og store dele af egnen. Gaden fik dog meget hurtigt herefter det mere retvisende navn "Hovedgårdvej".

Silkeborg Hovedgård for enden af vejen (Hovedgårdsvej 7) har gennem tiden haft mange funktioner. Her har været indkvartering under kongebesøg. Her boede papirfabrikant Michael Drewsen indtil hans store villa stod færdig i 1847. Derefter blev den brugt af byen til forskellige formål: arrest (frem til 1857) skole (frem til 1859), kirkesal (frem til 1877) og posthuset (frem til 1906).

Hovedgårdens længer - Østre Længe og Vestre Længe - blev allerede i 1844 omdannet til lejligheder for papirarbejderne og deres familier.

I 1906 erhvervede manufakturhandler Peter Jessen, en af Silkeborgs rigeste mænd, den gamle hovedgård til privatbolig. Efter hans død i 1938, købte Silkeborg Kommune bygningen. En årrække var her både Dronning Louises Asyl (Dronning Louises Børnehave) og museum. Siden kom Silkeborg Museum til at disponere over hele bygningen.

Villakvarter på den gamle gårdsplads

Fra omkring 1920 påbegyndtes udstykningen af den store gårdsplads som hørte til hovedgården. Det betød nedrivning af i første omgang Østre Længe. Det udsprang bl.a. ønsket om at modernisere havneområdet og foruden etablering af Kammerslusen betød det også anlæggelse af Birkevej – senere Åhavevej langs det nyanlagte havnebassin.

Herved opstod et af byens første villakvarterer med en række markantee villaer på arealet ud mod Havnen.

Det nye villakvarter på Hovedgårdsvej set fra Langebro- Knaps Villa ses til venstre og Buchhaves til højre.

På strækningen ud mod Havnen opførtes følgende villaer:

  • Hovedgårdsvej 5: Knaps Villa, opført 1920/21 (arkitekt: Anton Rosen). (Fra 1996 med adressen Åhavevej 2A)

På den vestlige side af den tidligere gårdsplads følgende villaer:

  • Hovedgårdsvej 2: tofamilieshus, opført 1925 (arkitekt: Hans Chr. Rasmussen).
  • Hovedgårdsvej 6-8: villa, opført 1930/31 (arkitekt: Hans Chr. Rasmussen).
  • Hovedgårdsvej 10: tofamilieshus, opført 1930/31 (arkitekt: F. Hansen).

Kirkebakken indgår nu i Hovedgårdsvej

Den del af Hovedgårdsvej, der nu går parallelt med Hovedgården, er en del af den nedlagte gade Kirkebakken.


Beliggenhed: Hovedgårdsvej er beliggende i Silkeborgs midtby.