Ibsbo

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning
Ibsbo, 1963.

Ibsbo også kaldet Oldemors hus ligger Linå Vesterskovvej 3. Det eksisterede i hvert fald i 1910, hvor det nævnes i zoologen H. V. Brøndsteds (1893-1977) erindringer. Hans forældre købte i 1902 et gammelt hus, som de brugte som sommerhus. Han beskriver dette hus som bolig for en fattig familie – med stald i den ene ende og bolig med to rum i den anden ende.

Og så skriver han: “Hvor har det været fattigt. Øst for dette hus lå et ganske tilsvarende. Her har to fattige familier måttet slå sig igennem tørre somre, regnfulde somre og kolde vintre, og tilmed ret ensomt. Den fælles brønd lå ved det østre hus, som hed Ibsbo. Der må have været lidt agerbrug, en tønde land lå mellem huset og jernbanen. Men hvilken jord! Praktisk talt det rene sand”.

Han fortæller også, at der er udsigt dels til Th. Langs sommerbolig “Hytten“ på den anden side jernbanen og til “bjergene” på sydsiden af Julsø, hvor han nævner “Åsen”, “med sin lige ryg beklædt med skove, der efter tordenvejr og regn dampede med trolddomsagtige tåger“. Familien Brøndsted ejede i hvert fald huset endnu i 1914.

Ib og lille Christine

H.C. Andersen skriver i “Ib og lille Christine”: ””Nær ved Gudenå, inde i Silkeborgs skove, løfter sig en landryg som en stor vold, den kaldes “Åsen” og under den mod vest lå, ja der ligger endnu, et lille bondehus med magre jorder, sandet skinner igennem den tynde rug- og bygager””. Det er drengen Ibs hjem, der beskrives her. Ib snitter små træsko til pigen Christine, der er så fin og så yndelig, ””så ville ingen tro at hun var fra lyngtørvshuset på Seishede””.

Snarere Christinesbo

Historien om Ib og lille Christine har i Sejs dannet grobund for myten om, at Ibsbo er opkaldt efter Ib. Det virker ret sandsynkigt, at folk efter at have læst eller hørt historien har forbundet stedet med Ib og Christine, men i så fald burde det retteligt have heddet Christinesbo.

Nutidens Ibsbo

Ibsbo er ombygget og tilbygget en del gange. Det er malet (kalket?) hvidt (engang var det rødt) og har bibeholdt stråtaget. Mens Th. Lang havde Hytten, boede hendes gartner der, har gartnerens datter Anna fortalt. Senere var der antikvitetshandel (Ib Brask i 1970’erne), og efterfølgende har der været en del forskellige ejere, somme tider i hastig rækkefølge.