Jens Bomholt

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning
Jens Bomholt og hustruen Karen med børnene Doris og Herdis i hjemmet Sjællandsgade 7, ca. 1908.

Jens Bomholt (1879-1953) levede stort set hele sit liv i Alderslyst. Han var en del af den ret omfattende Bomholtfamilie, som prægede den unge bydel.

Jens Bomholt var uddannet skomager ved Århus, slog sig kortvarigt ned som selvstændig skomager i Alderslyst, men er først og fremmest kendt som formbinder på Silkeborg Papirfabrik. Formbinderen var en vigtig mand på Silkeborg Papirfabrik, og arbejdet krævede den største akkuratesse. Formbinderen skulle lave eller vedligeholde formene til den håndgjorte papirproduktion, blandt andet til pengeseddelpapiret. Jens Bomholt oplærte siden sønnen Villy som formbinder på papirfabrikken.

Jens Bomholt var en beskeden, nysgerrig, flittig og dygtig mand. Lidt af en tusindkunstner. Var ivrig radioamatør, fotograf og maler. Jens blev gift med Karen (f. Larsen) og sammen fik de børnene Herdis (1903), Doris (1907), Villy (1909), Gerda (1912), Tage (1913) og Ester (1921). Familien boede i Ægirsgade 7 (i dag Sjællandsgade i Alderslyst). Jens og Karen nåede på deres ældre dage at besøge familie i USA (1946).

Jens Bomholt var en mand, som ikke førte sig frem. På den måde var han i stærk kontrast til nevøen, Julius Bomholt. Under forberedelserne til sine erindringsbøger henvendte nevøen sig til Jens Bomholt og bad farbroren om at skrive dennes erindringer fra Alderslyst. Jens Bomholt skrev en fyldig erindring og sendte den til Julius Bomholt, som brugte indholdet. Det ville have passet Jens Bomholt fint at bidrage anonymt, men manuskriptet blev fundet af Keld Dalsgaard Larsen og Per Hofman Hansen i forbindelse med historieskrivning om Alderslyst. Materialet indgik efterfølgende sammen med gengivelser af Jens Bomholts malerier, fotografier, selvgjorte legetøj m.m. i bogværket "Jens Bomholts Silkeborg" (1989), og Silkeborg Museum havde i forbindelse med bogudgivelsen en særudstilling om dette specielle menneske fra Alderslyst.

Papirmuseet Bikuben havde i sommeren 2009 en særudstilling om formbinderiet på Silkeborg Papirfabrik, og Jens Bomholt blev herved igen mindet for sin store dygtighed og betydning i den sammenhæng.

Amatørfotografen

Jens Bomholt var meget interesseret i teknik, herunder fotografi, og var en dygtig amatørfotograf. Det blev til mange fine optagelser fra første halvdel af 1900-tallet, og en stor del af negativerne er stadig bevaret i Silkeborg Arkiv - A447. Heri findes også erindringer og dagbøger fra Jens Bomholts hånd.

Litteratur