Juulsborg (sommerrestauration)

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning
Sommerrestaurationen Juulsborg med den lille havn med bolværk og broer for mindre både.

Juulsborg er navnet på en sommerrestauration, der i perioden 1899-1905 lå på Møgelø i Julsø.

I 1898 blev Møgelø købt af gartner Birkefeldt og overretssagfører Beyer fra Århus, der ønskede at drive sommerrestauration og hotel på øen.

De lod opføre en træhus, som blev hentet i Esbjerg. I denne bygning, der var omtrent 50x15 meter, indrettedes en stor sal og et par mindre værelser. Salen blev benyttet til servering og dans. I kælderen nedenunder var der køkken.

I hele bygningens længde blev der lavet en veranda, så gæsterne kunne sidde i ly og læ og nyde den fine udsigt til Dynæs og højdedragene ned til søen.

Der blev der rejst en høj flagstang, hvis flag var synligt fra Julsø og Himmelbjerget. Det skulle lokke gæster til øen.

Mod syd blev et lille stenhus opført, som rummede et par værelser til udlejning - huset var bygget ind i skrænten med to etager mod søen. Ejerne opførte endvidere en hel række små primitive lysthuse af granrafter med faste borde og bænke i deres forsøg på at skabe en rentabel forretning.

Der blev også plantet ca. 30.000 træer og etableret gange og blomsterbede rundt omkring på øen. På den østlige skråning blev der plantet et væld af frugttræer.

Gæsternes vej til Juulsborg

I perioden 1899-1906 havde Hjejleselskabet en anløbsbro ved det østlige hjørne af øen. Herfra kunne man spadsere til Juulsborg. Eller følge en allé op til højdedraget, hvorfra man havde en fin udsigt til alle sider.

Ved restaurationen blev der anlagt en lille havn med bolværk og broer for mindre både, og en mole førte ud til en mindre landgangsbro. Havnen var beregnet på de gæster, som kom sejlende i egen båd.

Der kom dog ikke tilstrækkeligt med gæster til at forretningen kunne løbe rundt. Stedet blev solgt til Albert Andersen omkring 1902, men han måtte give op efter tre år og fra 1905 lå det ubenyttet hen.

KFUM og FDF laver sommerlejr på Møgelø

I 1912 fik KFUM og FDF i Silkeborg lov til at afholde sommerlejre for forbundenes mange aktive drenge på Møgelø.

I 1915 købte Silkeborg FDF restaurationsbygningen og de omkringliggende jorder og i 1923 købtes så hovedparcellen af Møgelø, som også omfattede Alø. Samtidig opførtes de nuværende bygninger. Lejren fik navnet Juulsborg.