Midtjysk Fødeklinik

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning
Midtjysk Fødeklinik set fra havesiden

Sygeplejerske Maren K. Rasmussen overtog i juni 1956 ejendommen ”Knaps Villa” på Hovedgårdsvej 5 og indrettede herefter sammen med jordemødrene Gerda Nielsen og Gerda Bruun-Christensen Midtjysk Fødeklinik i den tidligere så herskabelige villa. Dermed fik Silkeborg sin første fødeklinik.

Selvom fødeklinikken ikke var klar til indvielse foregik den første fødsel 23. august 1956.

Den officielle åbning fandt sted ved en reception 14. september 1956, hvortil var inviteret byens og egnens læger, jordemødre m.fl. Det første barn var dog allerede kommet til verden, mens håndværkerne endnu arbejdede på indretningen af klinikken.

Klinikken havde fra begyndelsen plads til 12 fødende kvinder og de første 10 år blev det til 1.540 børnefødsler. Det sidste år klinikken var i funktion (1978) var der 300 fødsler. I første kvartal 1979 var der kun 20 fødsler

Nyfødte i armene på glade sygeplejersker

I midten af 1970’erne besluttede Århus Amt, at Midtjysk Fødeklinik skulle nedlægges, når ejeren ikke længere ønskede at fortsætte. Til støtte for klinikkens bevarelse blev der indsamlet 5.000 underskrifter, men i det lange løb var det umuligt at fortsætte på privat basis.

Efter næsten 23 år blev klinikken lukket 1. maj 1979. Derefter blev alle ikke-hjemmefødende kvinder henvist til at føde på sygehuset i Silkeborg. Årsagen til lukningen var et markant fald i antallet af fødsler – hvilket bl.a. skyldtes, at det var blevet gratis at føde på sygehuset, at moderne udstyr var kostbart for en privatdrevet klinik at anskaffe og endelig var der fra det offentliges side fra 1. januar 1979 kommet tilbud om ambulant fødsel.

Udover at huse fødeklinikken havde Maren Rasmussen også i perioder ældre mennesker boende.

Maren Rasmussen blev boende i huset frem til sommeren 1982, hvorefter det blev solgt - se: Knaps Villa.