Peder Nielsen

Fra WikiSilkeborg
(Omdirigeret fra Peder Kristian Nielsen)
Skift til: Navigation, Søgning
Peder Nielsen ved sit skrivebord. Fotograf: Niels T. Søndergaard.

Peder Kristian Nielsen (1893-1975) er én af pionererne inden for dansk biblioteksvæsen. Han blev født i Silkeborg som søn af murermester og sodavandsfabrikant N.C. Nielsen. Han kom først i malerlærer og begyndte siden en uddannelse som lærer, men måtte opgive begge dele på grund af tuberkulose. I 1916 blev han ansat som elev ved folkebiblioteket i Silkeborg og deltog samme år i et bibliotekskursus ved Statens Bogsamlingskomité i København. I efteråret 1917 blev han ansat som leder af Silkeborg Bibliotek.

Gennem sit mere end 40-årige virke som leder kom han til at præge udviklingen i det lokale såvel som i landets biblioteksvæsen, men også inden for Silkeborgs kulturliv. Det var Peder Nielsen der som leder stod bag planlægning og indretning, da Silkeborg Bibliotek som det første i landet i 1920 kunne tage en nyopført kommunal biblioteksbygning i brug. Det var også på hans initiativ, at der fra 1935 kørte en biblioteksbil ud med en vandrebogsamling til oplandets sognebiblioteker. Og ved allerede i 1949 at introducere pladespillere på biblioteket, så lånerne kunne lytte til musikken samtidig med at de studerede partituret. Peder Nielsen tog sin afsked som biblioteksleder i 1958.

I 1918 tog han initiativ til oprettelse af en lokalhistorisk samling i bibliotekets regi, fordi han mente, at det var vigtigt, at man kunne svare på spørgsmål om Silkeborg-egnens historie. Samlingen voksede støt gennem årene og er siden blevet til Silkeborg Arkiv.

Peder Nielsens store interesse for historie resulterede i en enorm indsats inden for det lokale museumsvæsen. Peder Nielsen var i 1939 en af initiativtagerne til Silkeborg Museumsforening, som inddrog såvel kulturhistorie som kunst. Da Tollundmanden blev fundet i 1950 var det Peder Nielsen og P.V. Glob, der fik det banebrydende fund sendt af sted til Nationalmuseet. Silkeborg Museum blev i en lang årrække drevet af det såkaldte triumvirat bestående af Peder Nielsen, Holger Hansen og K.G. Kristiansen. Triumviratet kom i 1951-53 i kontakt med kunstneren Asger Jorn i et samarbejde omkring folkekunst. Silkeborg Museum gjorde det muligt, at Asger Jorn i sommeren 1953 kom op til pottemager Knud Jensen i Sorring. Som tak skænkede Asger Jorn ca. 30 keramiske produkter til det endnu ikke åbnede Silkeborg Museum. Silkeborg Museum åbnede i januar 1954 med udstillinger lige fra Tollundmanden og Michael Drewsen til Asger Jorns kunst. Silkeborg Museum blev senere splittet op i et kulturhistorisk museum og i et kunstmuseum.

Peder Nielsens havde en store passion for kunst – og meget gerne moderne kunst. Han var således tæt på maleren Martin Kaalund-Jørgensen, da denne slog sig ned i Silkeborg i 1921 og han var tillige et af Asger Jorns faste holdepunkter. Han stod bl.a. bag opkøb af Jorns tidlige værker og siden hen sendte Jorn billeder hjem af de kunstnere, han arbejdede sammen med i udlandet. Hermed var grunden lagt til det, der i 1966 skulle blive til Silkeborg Kunstmuseum.

Og som om dette ikke er nok, så var Peder Nielsen endvidere internationalt anerkendt ekspert på stankelben og svampemyg. Amerikanske og europæiske myg bærer således hans navn: Nielseni eller Nielseniana. Peder Nielsen skrev bindet om stankelben i værket "Danmarks Fauna". Inden for det entomologiske felt arbejdede han tæt sammen med de to andre lokale naturforskere Peter Esben-Petersen og A. C. Jensen-Haarup, der begge var ansatte ved byens skolevæsen.

Peder Nielsen var også optaget af naturfredningssagen og var i perioden 1944-1958 formand for Naturfredningsforeningen for Silkeborg og Omegn.

Som et kuriosum kan det nævnes at ungdomsvennen, politikeren og forfatteren Julius Bomholt, omtaler Peder Nielsen ved hans rigtige navn i romanen "Længsel".

I Digterkvarteret i Gl. Balle i den nordlige del af Silkeborg ligger Peder Nielsens Vej, som er opkaldt efter Peder Kristian Nielsen.