Peter Esben-Petersen

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Peter Esben-Petersen (1869-1942) var søn af husmand Hans Peter Pedersen fra Serup. I en tidlig alder kom han ud at tjene, bl.a. hos pastor Thiel i Serup. Denne blev hurtigt klar over, at hans tjenestedreng havde evner ud over det sædvanlige og sørgede for at han kom på seminariet. Efter endt læreruddannelse blev han i 1898 ansat som lærer ved Borgerskolen i Silkeborg og blev i 1917 viceskoleinspektør. Han tog sin afsked i 1934.

Peter Esben-Petersen

Esben-Petersen var meget socialt indstillet og meldte sig ind i Socialdemokratiet efter at have mødt politikeren Jacob Christensen. I perioden 1907-1913 var han således medlem af Silkeborg Byråd for dette parti. Da socialdemokraterne for første gang opnåede flertal i byrådet i 1921 blev han valgt til Silkeborg bys 3. borgmester. Dette embede bestred han indtil 1929. Det var vanskelige år for byen i denne periode med trange økonomiske forhold og stor arbejdsløshed. Derfor stod Esben-Petersen i spidsen for igangsættelsen af flere beskæftigelsesprojekter - bl.a. etableringen af Kærsgårdsbroen vest for Silkeborg.

Allerede som dreng var Esben-Petersen interesseret i hjemegnens plante- og dyreliv, specielt insekterne. Han helligede hele sit voksenliv til studiet og systematiseringen af forskellige insektarter – især netvingerne, hvortil bl.a. hører græshopper, guldsmede og vårfluer. Han lægger således navn til arten “Peterseni, og står bag navngivningen af døgnflurarterne “Ussingi” og Haarupi”.

Han publicerede adskillige afhandlinger i danske og udenlandske tidsskrifter og skrev desuden flere bind i “Danmarks Fauna”. I 1912 fik han overdraget arbejdet med at bearbejde den belgiske insektsamler Baron Selys Longchamps store samling af netvingede insekter fra hele verden. Han bearbejdede endvidere kong Leopold af Belgiens insektsamling fra Østen. For dette arbejde modtog han i 1938 Kong Leopold-Medaillen. I 1929 blev Esben-Petersen tildelt en æresdoktorgrad ved Københavns Universitet for sit arbejde om verdensfaunaen af skorpionfluer og netvinger. Hans meget værdifulde insektsamling er bevaret på Zoologisk Museum i København.

Inden for det entomologiske felt arbejdede Esben-Petersen tæt sammen med de to andre lokale naturforskere Peder Kristian Nielsen, der tillige var overbibliotekar i byen, og A. C. Jensen-Haarup, der også var ansat ved byens skolevæsen.