Regatta

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Regattaer i Silkeborg :

Den første uofficielle forløber for regattaerne afholdes allerede i 1852, da Michael Drewsen i forbindelse med kong Frederik 7.s besøg arrangerer en fakkelsejlads i robåd på åen, i 1859 arrangerer digterpræsten I.C. Hostrup et gilde på Nåege med studentersangerne, hvor man bagefter sejler hjem i illuminerede både. I 1861 afsluttes kongebesøget i anledning af hjuldamperen "Hjejlen"s indvielse med en sejlads hjem fra Nåege, hvor flere illuminerede småbåde deltager, og endelig i 1898 afslutter Silkeborg Roklub en kaproningsfest på Hattenæs med at "Hjejlen" sejler hjem til Silkeborg fulgt af illuminerede kaproningsbåde.


16. juli 1899

Den første officielle regatta afholdes i forbindelse med afslutningen af det jyske fællesdyrskue. Kun "Hjejlen" og "Ternen" med slæbebåde deltager i regattaflåden, på førstnævnte afspiller et orkester nationale melodier. Lysthusene langs åen er pyntet med kulørte lamper. Al gøgl er bandlyst af birkedommer P. C. Stemann Rosenørn.


28. juli 1904

Næste gang der er regatta, er i forbindelse med de danske provinsboghandleres landsmøde, et vellykket arrangement, hvor der er endnu mere udsmykning end første gang.


24. juli 1908

Festen holdes i stille, lunt og passende mørkt vejr som afslutning på et landsskyttestævne. Omkring 10.000 skønnes at overvære det afsluttende fyrværkeri, mange betragter det fra den nye dæmning ved Jernbanebroerne. Atter forbyder birkedommeren alle former for gøgl i forbindelse med arrangementet.


12. juli 1910

Festen afholdes i anledning af Venstre-redaktørernes kongres i Silkeborg. Regattaflåden består af "Hjejlen", "Ternen", "Maagen", "Hejren" samt 3 slæbebåde. Festen omtales naturligt i begejstrede vendinger i adskillige dagblade de følgende dage, og man opfordrer til at afholde årligt tilbagevendende regattafester.


11. august 1912

For første gang står Silkeborg Turistforening officielt som arrangør af regattaen, der afslutter to kongresser, der afholdes i byen. Sejlturen koster hele 50 øre pr. person, vejret er blæsende , men dog tørt.


3. august 1913

Festen afholdes som afslutning på isenkræmmernes årsmøde. 10.000 tilskuere overværer festen i godt vejr. Trods særtog fra Havnen, kniber det at få plads til alle på togene fra byen efter afslutningen.


19. juni 1914

Festen afholdes i forbindelse med verdenspressens besøg i byen. De deltagende pressefolk er begejstrede over arrangementet. 20-30.000 skønnes at overvære festen. Regattaflådens afsejling bliver en halv time forsinket på grund af festmiddagen på Hotel Dania. Vejret er ideelt, måske lidt for lyst.


25. juli 1915

Atter 20-30.000 overværer regattaen, der dog er truet af aflysning på grund af krigen. Efter mange opfordringer gennemføres festen alligevel. Skuffende er det dog at "selve byen henlægger i mørke, da gaslamperne slukkes planmæssigt". På grund af krigens restriktioner holder regattafesterne herefter en længere pause


6. september 1922

Festen er en kombineret rundskue- og regattafest, der samler mindst 40.000 mennesker og giver et pænt overskud til Turistforeningen. Der rejses æresport på Estrupsgade for de gæster, der ankommer til byen med tog. Foruden Hjejleselskabets både deltager otte privatejede passagerbåde i flåden.


26. august 1923

25.-30.000 mennesker overværer regattaen, vejret er ikke det bedste med både stærk blæst og regn. Den officielle regattaflåde er den største nogensinde, den består af ikke mindre end 15 rutebåde fra Silkeborg og Ry samt 10 slæbebåde, der samlede flåde rummer i alt 1.700 mennesker.


15. august 1924

Atter er der regnvejr, men dog stille. 20.- 30.000 overværer regattaen. For første gang er der elektrisk illumination af Jernbanebroerne.


30. august 1925

Kulde og hård blæst fra nordvest holder mange gæster væk, ca. 40.000 mennesker overværer regattaen.


22. august 1926

For 4. regatta i træk er vejret ikke godt, igen i år blæser en stiv kuling. Kun 25 - 30.000 trodsede vejret, for første gang er der højttaleranlæg på Havnen, placeret ved Silkeborg Roklub. Under regattasejladsen bryder en lille privat motorbåd i brand og synker, føreren omkommer. På Brassø er en mindre udlejningsbåd tæt på at kollidere med "Hjejlen", så flådens hjemkomst bliver forsinket med 20 minutter.


10. august 1930

Endelig en regatta med mildt og stille vejr, mindst 50.000 gæster deltager i festen.


26. august 1934

60 - 70.000 mennesker overværer regattaen i strålende vejr. For første gang er der fotos fra festen i Avisen dagen efter. I anledning af regattaen bliver der installeret et højttaleranlæg ombord på "Hejren". Scener fra ildfesten indgår i arkitekt Poul Henningsens Danmarksfilm.


22. august 1937

Det skønnes, at mindst 70.000 mennesker deltager i festen, der foregår i stille og tørt vejr.


4. august 1946

Den første regatta efter krigen bliver afholdt i anledning af Silkeborg By´s 100 års jubilæum. Vejret er køligt og lidt blæsende men tørt. 90 - 100.000 mennesker deltager i festen. I dagene forinden besøger Christian 10. og dronning Alexandrine byen.


22. august 1948

60-70.000 mennesker deltager i regattaen, hvor vejret efter en regnfuld dag klarer op til aften. Turistforeningen udleverer 70.000 lamper til haveejerne langs åen.


20. august 1950

Regattaen er først og fremmest præget af, at der for første gang er kongeligt besøg, idet Frederik 9. og Dronning Ingrid deltager ombord på "Hjejlen", der i denne anledning som den eneste i flåden sejler ud gennem Sejs-snævringen. Besøgstallet skønnes til over 100.000


21.- 22. august 1954

For første gang afholdes der prøveregatta om lørdagen, og for første gang sejler hele regattaflåden ud gennem Sejs-snævringen. Kongeparret og prinsesse Margrethe deltager i selve regattasejladsen søndag aften, der overværes af ca. 120.000 mennesker i bygeagtigt regnvejr. Kongen får af byrådet overrakt en sølvmodel af "Hjejlen" udført af guldsmed Knud Jacobsen.


23.- 24. august 1958

Over 100.000 overværer regattafesten, der afholdes i det hidtil smukkeste sensommervejr. 1.200 mennesker er ombord på rutebådene, denne gang er festen dog uden kongelig deltagelse.


23.- 24. juni 1961

Regattafesten afholdes et år før tiden og for første gang på en lørdag. Anledningen er "Hjejlen"s 100 års fødselsdag. Kongeparret og prinsesserne Benedikte og Anne Marie deltager i regattasejladsen, der afholdes i smukt midsommervejr. Kong Frederik udtalte ved sejladsens afslutning : "Send bare bud, næste gang der er fest i Silkeborg". Fyrværkeriet skulle være det hidtil største. For sidste gang deltager der slæbebåde i regattaflåden.


21.- 22. august 1965

Regattaen blev betegnet som "den vådeste i mands minde" med kun 70-80.000 gæster og med et dermed følgende underskud som resultat.


20.- 23. august 1969

Tronfølgerparret deltager i regattasejladsen, der afholdes i tørvejr, men alligevel besøges festen kun af godt 50.000 tilskuere. Regattaen strækker sig nu over 4 dage og for første gang er rutebådene illumineret med elektrisk belysning. Under sejladsen lørdag aften begynder rutebåden "Viben" at tage vand ind og passagerne evakueres over på to af de øvrige rutebåde på resten af turen.


25.- 27. juli 1974

Omkring 75.000 mennesker overværer de 3 dages ildfestregatta. Vejret lørdag aften er lunt, men med byger ved afsejlingen og under fyrværkeriet, der af den grund skuffer lidt. For første gang er der gratis adgang til havnepladsen.


3.- 5. august 1978

Skønsmæssigt 80 - 90.000 overværer regattaen. For første gang er der direkte TV-transmission fra regattaen lørdag, hvor der efter silende regn om dagen er tørvejr om aftenen. For første gang kobler Silkeborg Roklub sig på festlighederne og omdanner klublokalerne og slidsken foran til en stor restaurant.


5.- 7. august 1982

I alt 125.000 mennesker overværer festen, der i år indledes med uofficielle prøvesejladser mandag, tirsdag og onsdag for bl.a. byens plejehjem, dog uden afsluttende fyrværkeri. Hele ugen er der flot sommervejr, der kulminerer med over 25 grader fredag og lørdag. På grund af en kommunikationsfejl bliver fyrværkeriet lørdag aften brændt af inden hele regattaflåden er i havn, til stor skuffelse for de mange passagerer om bord.


7.- 9. august 1986

Igen er der ca. 125.000 mennesker over de 3 dage, der afslutter "Hjejlen"s 125 års jubilæumssæson. Vejret holder tørt alle 3 aftener. Fyrværkeriet lørdag aften koster ikke mindre end 80.000 kr., og bedømmes som flottere end nogensinde. På Torvet bages "verdens største æggekage".


2.- 4. august 1990

Op mod 150.000 skønnes at overvære de 3 dages fest, herudover er der prøvesejladser tirsdag og onsdag. Atter bydes der på tørvejr. På Torvet steges "verdens største grillspyd". Prisen på lørdag aftens fyrværkeri er nu oppe på 100.000 kr. Der vedtages at holde regatta hver tredje år fremover.


5.- 7. august 1993

Vejret er køligt, blæsende og med byger, især fredag, hvor "Hejren" under regattasejladsen går på grund i Brassø. De 150 passagerer om bord går herved glip af fyrværkeriet.


5.-10. august 1996

Silkeborg By fejrer sit 150 års jubilæum med sejladser og fyrværkeri hver aften. På Torvet arrangeres regattafrokost med skipperlabskovs i et kæmpetelt.


2.- 7. august 1999

100-året for den første regatta fejres med det første officielle DM i fyrværkeri, mindst 100.000 formodes at overvære lørdag aftens arrangementer.


7.-10. august 2002


3.- 6. august 2005

Temaet for denne regatta er eventyr. Under affyringen af fyrværkeriet brændes der huller i taget på det nyopførte Jysk Musik og Teaterhus med store skader til følge.


13.-16. august 2008

Regattaen står i olympiadens tegn og starter kølig og regnfuld om onsdagen (hvor den socialdemokratiske folketingsgruppe har chartret "Turisten") og afsluttes lørdag aften i lunt tørvejr. TV2 Vejret sender direkte fra havneområdet hver aften. For første gang bliver fyrværkeriet af sikkerheds-hensyn flyttet over til Silkeborg Langsø til skuffelse for bådfolket og beboerne i havneområdet, og ventetiden inden fyrværkeriet bliver udfyldt af et laser-lysshow, der dog ikke henrykker alle tilskuerne. Regattaen ender med et stort underskud på næsten 400.000 kr.


17.-20. august 2011

Regattaen afslutter "Hjejlen"s 150 års jubilæumssæson og har temaet Ild-Røg-Vand-Damp. Samlet set har der aldrig været flere mennesker i havneområdet i de 4 dage, fyrværkeriet er større end nogensinde, og økonomisk løber det lige rundt denne gang. Efter regattaen er der kritik fra flere borgere af det sene tidspunkt hvor fyrværkeriet brændes af.


13.-16. august 2014

Tema: Jorn og kunsten


14.-20. august 2017

Regattaen bliver en del af "Aarhus Kulturhovedstad 2017" og får betydeligt tilskud herfra. Efter opfordring fra Silkeborg Motorbådsklub deltager betydelig flere private både i regattaflåden end ved de seneste regattaer og man kvitterer med et pænt stort fyrværkeri ud for "De Små Fisk". Efter megen kritik af ledelsen i Silkeborg Turist- og Regattaforening, vælger Silkeborg Kommune efter regattaen at afbryde samarbejdet med denne. I stedet skal den kommende regatta, der samtidig udskydes til 2021, arrangeres af Riverboat i samarbejde med DGI.