Søgade

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning
Husrækken på den sydlige side af Søgade, 1969

Søgade og Søvej ligger i forlængelse af hinanden langs med Silkeborg Langsø og hører til de ældste gader i Silkeborg. Søgade er registreret i hvert fald i 1851. Den kom tidligt, fordi den var parallelgade til Vestergade og dermed baggade (og udkørsel) for de mange små og lidt større produktionsvirksomheder der. På det store område ned mod søen var der tidligere hyggelige småhaver, som ejedes af staten, men som var lejet ud til beboerne i Søgade. Disse såkaldte søhaver blev omkring 1960 inddraget til parkeringspladser. Opfyldningsarbejder både ved Søgade og Søvej har i efterkrigstiden flyttet søbreddens grænser.

Fra omkring 1970 ændrede omfattende nedrivninger gadens karakter. Disse har haft til formål at skaffe plads til den stærkt ekspanderende Jyske Bank og til parkeringspladser.

Byens sygehus flyttede i 1864 til Søgade 30, men blev i 1902 flyttet op i nye bygninger på Århusbakken.

I 1883 etableredes et mindre hvidtølsbryggeri i Søgade under navnet "Klosterbryggeriet". Det blev begyndelsen til bryggeriet "Neptun". I 1968 køber bryggeriet en grund i Hårup og påbegynder derefter en etapevis udflytning, som er gennemført i 1977.


Beliggenhed: Søgade er beliggende i Silkeborgs midtby.