Silkeborg Amt

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Silkeborg Amt eksisterede i perioden 1662-1794. Silkeborg Amt afløste det tidligere Silkeborg Len, som blev afviklet i forbindelse med indførelsen af enevælden. Silkeborg Amt havde samme udstrækning om det tidligere Silkeborg Len og omfattede følgende sogne og byer: Almind, Lysgård, Vium, Karup, Thorning, Sjørslev, Hørup, Levring, Vinderslev, Elsborg, Høbjerg, Grønbæk, Svostrup, Serup, Sejling, Lemming, Kragelund, Sinding, Balle, Funder, Gødvad, Hinge, Skorup, Tvilum, Gjern, Skannerup, Them, Linå, Vrads, Ejstrup, Nørre Snede, Klovborg, Hammer, Linnerup, Åle og Tørring. Silkeborg Len dækkede altså et område, der i størrelse minder om den nuværende Silkeborg Kommune.

Silkeborg Amt blev ophævet i 1794, og sognene blev fordelt på Viborg Amt og Århus Amt. I 1824 skete endnu en ændring i amtsstrukturen, således at Århus Amt afgav en række sogne til Skanderborg Amt. Århus Amt og Skanderborg Amt blev forenet i 1867.

Silkeborg Amt var imidlertid ikke helt geografisk identisk med det nuværende Silkeborg Kommune. Silkeborg Amt rummede blandt andet mod syd sognene Åle, Linnerup, Tørring, Hammer, Klovborg, Nørre Snede og Ejstrup. Disse sogne ligger i dag uden for Silkeborg Kommune. Karup sogn mod vest hørte også med til Silkeborg Amt, men er ikke en del af Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune har enkelte sogne, som ikke var med i Silkeborg Amt - det drejer sig om sognene Bryrup og Vinding mod syd og Dallerup mod øst. Men samlet set er der forbløffende overensstemmelse i den geografiske udstrækning af henholdsvis det tidligere Silkeborg Amt og den nuværende Silkeborg Kommune.

Henvisning: Karl-Erik Frandsen: Atlas over Danmarks administrative inddeling efter 1660 (1984)