Silkeborg Dagblad

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Silkeborg Dagblad (I) kaldte sig også Avis for Midtjylland - var den første konkurrent til Silkeborg Avis. Dagbladet åbnede i 1. oktober 1874, men lukkede allerede 31. marts 1875. Bladet blev udgivet af Jyllandsposten i Århus. Bladet udkom alle dage undtagen mandag. I sin korte levetid blev silkeborgstoffet redigeret af lærer B. Ipsen og trykt i Århus.

Bladet var borgerligt sindet og bestod mest af nationalt og internationalt stof, men med ujævne mellemrum bragtes noget af lokalt tilsnit. Det kunne have mange former for eksempel referat, omtale af kulturstof eller polimik med byens anden avis Silkeborg Avis. Silkeborg Arkiv har årgang 1875 af avisen.

Silkeborg Dagblad (II) åbnede igen 1. oktober 1889, stadig udgivet fra Århus. Men denne gang af Aarhus Stiftstidende under ansvarshavende redaktion af Th. Funch Thomsen og udgivet af Fru K. Elmquist, Aarhus Stiftsbogtrykkeri/ Aahus Stiftstidende. Der var tale om et aften blad som udkom 7 gange om ugen, herunder søndag morgen. Nyhederne var sammensat af nationale og internationale nyheder men også med fast stof fra Århus og Silkeborg - og andre byer. Dagbladet åbnede også, som var almindeligt, med en roman, som blev bragt i et afsnit hver dag. Man lagde ud med Tigerkongens datter - en roman fra Centralindien.

Dagbladet var af konservativ observans og brugte gerne sine spalter til at diskutere, hvis ikke et stærkere udtryk skal vælges, med de andre aviser i området.

I 1891 blev Valdemar Wahl redaktør på bladet - en titel han bestred til 1912. Han gjorde avisen til en morgenavis.

Avisen rapporterede fra et stort område og bragte ofte nyheder fra Østjylland, samtidig havde avisen flere journalistiske ressourcer end Silkeborg Avis og var formentlig derfor lidt mere alsidig. Ikke desto mindre var der også problemer med afstanden til byen, så man ofte kunne opleve at lokale nyheder kom senere i Dagbladet end i byens andre lokalt trykte aviser.

Avisens økonomi var ikke god. Det har nok skyldtes at avisen ikke var lokal og at den var konservativ, der jo ikke havde så stor opbakning i byen. Fra 1916 blev Dagbladet til en delavis i Aarhus Stiftstidende. Dagbladet lukkede helt i 1920.

Silkeborg Arkiv har Dagbladet (I) for 1875 og (II) 1889-1920.