Silkeborg Håndværkerforening

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Silkeborg Håndværkerforening blev stiftet 13. januar 1863. Foreningens første formålsbeskrivelse lød på; ”at give den talrige Klasse af Haandværksmestre Lejlighed til at samles og udveksle Meninger og Ideer og derved fatte Beslutninger, sigtende til Standens Vel, samt at virke for Haandværksstandens Rettigheder, Anseelse og Interesser.”

65 borgere mødte op ved den stiftende generalforsamling og støttede op om og betalte den Rigsdaler et medlemskab kostede det første år.

De næste år var foreningen en aktiv deltager i lokalpolitik. I 1870 opstillede man endda sine egne kandidater til byrådsvalget.

Blandt nogle af foreningens initiativer i perioden kan nævnes: indførelsen af en ligningskommission, oprettelsen af et varelotteri, et fejlslagent industrimagasin, samt en kamp mod uberettiget næringsbrug og for købstadens rettigheder.

1. og 2. bygning på Torvet

Håndværkerforeningen opførte sin første bygning på Torvet i 1876-77. Den var indrettet med teatersal, samt forenings- og undervisningslokaler. Denne bygning blev dog hurtigt for lille og allerede i 1896 kunne foreningen indvie en ny og større bygning tegnet af Anton Rosen. Denne bygning blev flere gange udvidet og ombygget, teateret fik en balkon, der blev indrettet en restaurant og i 1936 kunne foreningen tage deres nye laugssal i brug.

Teknisk Skole

En af de første opgaver håndværkerforeningen påtog sig var oprettelsen af en Teknisk Skole i Silkeborg. Den begyndte sin virksomhed i lånte lokaler på kommuneskolen 23. marts 1863 som en søndagsskole for lære- og håndværksdrenge.

I 1870 flyttede skolen til Håndværksforeningens nye bygning på Torvet. Pladsen var dog for trang og hurtigt valgte man at presse på for at få en ny bygning opført til skolen. Denne kunne indvies 7. november 1877 på Skoletorvet. Teknisk Skole forblev i mange år et af foreningens hjertebørn. Skringen af dennes drift var helt op til midten af 1900-tallet indført direkte i håndværkerforeningens vedtægter.

Medlemmmer

Medlemskab af Silkeborg Håndværkerforening har fra foreningens start været åbent for alle. I 1885 betød alle - hæderlige mænd der var fyldt 25, havde selvstændig stilling, eller holdt ”egen Dug og Disk”.

Man(d) kunne dog også blive optaget som ekstraordinært medlem, hvis man(d) var fyldt 18 og var udlært. I 1897 omfattede alle også kvinder, de kunne dog ikke vælges som bestillingsmænd for foreningen, først i vedtægterne fra 1942 ses dette at være en mulighed. Et medlemskab skulle dog under alle omstændigheder godkendes ved ballotation, hvilket betød at man i praksis skulle godkendes af et enigt ballotationsudvalg.

Schalburgtage mod bygningen på Torvet

Mod slutningen af Anden Verdenskrig ramte schalburgtageaktionerne byen hårdt. 8. december 1944 kl. 03.15 blev Joh. Søndergårds manufakturhandel på Vestergade 5 ramt af en kraftig eksplosion, der udover at sætte rådhusets ur i stå ved klokkeslaget 03.17, forøvede skader for 641,28 kr. på håndværkerforeningens bygning.

Denne skade var dog kun en dråbe i havet i forhold til resultatet af aktionen mod håndværkerforeningens bygning 23. februar året efter. Denne eksplosion lagde bygningen i ruiner og gjorde bl.a. teateret, restauranten og håndværkerforeningen hjemløse. De to sidstnævnte flyttede hurtigt ind hos Odd Fellow logen i nabobygningen. Der skulle dog gå næsten et årti før håndværkerforenignen igen fik et hjemsted og Silkeborg igen fik en rigtig teatersal.

3. bygning på Torvet

At det skulle tage så lang tid skyldtes at man arbejdede på et ambitiøst projekt, der bl.a. også skulle indeholde en biograf, samt at byggeriet blev dyrere og dyrere, i sidste ende fik man ikke biografbevillingen og man havde ikke råd til bygge uden statstilskud. Byggeriet stod dog færdig i 1956, et resultat af statstilskuddet var, at det var ”Den selvejende institution Silkeborg Teater” der ejede bygningen.

Den selvejende institution Silkeborg Teater

”Den selvejende institution Silkeborg Teater” blev oprettet i 1954 af håndværkerforeningen og med en bestyrelse identisk med dennes. Det var denne institution, der kom til at stå som ejer af teaterbygningen, mens håndværkerforeningen lejede sig ind i bygningen. Derudover husede bygningen i mange år restauranten La Strada, ligesom bl.a. Uno-X og andre firmaer havde til huse i bygningskomplekset. Økonomien plagede projektet og i 1979 måtte bygningen sælges til Jyske Bank, hvilket dog skete uden væsentlige ændringer i brugermassen.

”Den selvejende institution Silkeborg Teater” overtog fra 1954 nogle af de udadvendte kulturarrangementer fra håndværkerforeningen. Det er således bl.a. gennem teatret, at håndværkerforeningen i dag, som tidligere, uddeler sine legater, ligesom deltagelsen i arbejdet med oprettelsen og driften af Jysk Teater, samt Kunstcenteret Silkeborg Bad er foregået gennem denne institution, der i dag udelukkende fungerer som fond.

Håndværkerforeningens formål i nutiden

I dag er håndværkerforeningens formål at virke for håndværkets og industriens fremme og varetage borgernes tarv udadtil, samt i øvrigt at samle foreningens medlemmer. Medlemskab kan søges af alle myndige personer. Foreningen har stadig til huse i den gamle teaterbygning på torvet.

"Håndværkerforeningen" - et begreb

Håndværkerforeningen var rammen om former for festlige lejligheder, samt musik- og teaterarrangementer for hele byen.

"Håndværkerforeningen" var et begreb - en bygning, som godt nok var hjemsted for Silkeborg Håndværkerforening, men som også rummede flere restaurationer gennem tiden (Håndværkerforeningen (restaurant) og La Strada, og endelig en meget benyttet teatersal.

Restaurant Astoria

Håndværkerforeningens restaurant "Astoria" blev i 1941 indrettet i nabobygningen, hvor man lejede sig ind i Odd Fellow-bygningen. Denne restaurant blev efterfulgt i 1959 af Løvbjerg Supermarked - den første selvbetjeningsbutik/supermarked.

Arkiv

Arkiverne fra Silkeborg Håndværkerforening (A585) og ”Den selvejende institution Silkeborg Teater” (A586) findes på Silkeborg Arkiv.