Silkeborg Spare- og Laanekasse

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Silkeborg Spare- og Laanekasse blev oprettet den 10. november 1860. Silkeborg havde hermed fået sit første pengeinstitut. Initiativtagerne var byens borgmester Georg Vilhelm Louis Drechsel og en række af byens og omegnens prominte mænd.

Silkeborg Spare- og Laannekasse havde til formål at være samlingssted for sparere og lånere med henblik på at "frugtbargøre" de lokale pengemidler. Kredit- og bankvæsenet var endnu svagt udviklet, og det var et markant fremskridt med et lokalt pengeinstitut. Sparekassen havde kun åbent en gang om ugen - på den såkaldte "sparekassedag", hvilket var onsdag kl. 11-12. Her mødtes bestyrelsen - som alle var med i direktionen og som sådan at betragte som direktører - for at ordne de fornødne forretninger. Bestyrelsens arbejdet var ulønnet de første mange år. Bestyrelsen var ligeledes i mange år selvsupplerende.

Silkeborg Spare- og Laanekasse holdt i årene 1860-1873 til på byens rådhus, men i 1873 overtog sparekassen Hammers ejendom, Vestergade 3. Sparekassen opførte i 1883 en fornem enetagesbygning på adressen - tegnet af Anton Rosen. Sparekassen udvider sin åbningstid til alle hverdage i 1895 - men fortsat kun en time om formiddagen kl. 11-12. Fra 1911 udvider man åbningstiden med en time om eftermiddagen.

Silkeborg Spare- og Laanekasse river bygningen fra 1883 ned i 1933 og opfører en ny funkisbygning tegnet af den lokale arkitekt Knud Sørensen (arkitekt). Samtiden lagde især mærke til kobbertaget og til de to altaner ud mod Vestergade. Med den nye bygning fik sparekassen egentlig frontbetjening af publikum. Bygningen er stadig i 2010 en velkendt del af bybilledet i Vestergade.

Silkeborg Sparekasse var en veldreven og stabil virksomhed. C.L. Albrechtsen blev ansat i 1914 som eneste ansatte med titel af bogholder. Da Sparekassen i 1932/33 skulle tegnes af en ansat direktør overtog C.L. Albrechtsen denne post. C.L. Albrechtsen var direktør i årene 1933-1960, hvorefter sønnen Kai Albrechtsen så at sige arvede den i årene 1960-1975, hvorefter Sigurd Rasmussen overtog posten frem til 1996.

Silkeborg Sparekasse fusioner i løbet af 1960'erne med en række sparekasser i omegnen, og sparekassen havde omkring 1970 filialer i Alderslyst, Sejs, Fårvang, Ans-Grønbæk, Ry, Gl. Rye, Them og Skægkær. Men fusionerne bredte sig hurtigt, og pr. 1. april 1974 bliver Silkeborg Sparekasse en del af Sparekassen Danmark (Bikuben). Fusionen ændrer i 1978 navn til Sparekassen Bikuben og så med et lokalt navn efter. Sparekassen Bikuben bliver i 1995 slået sammen med GiroBank, og resultatet bliver BG-Bank. Sidste udvikling er Danske Banks overtagelse af BG-Bank i 2007.

Silkeborgs ældste pengeinstitut kan således i 2010 fejre 150 års jubilæum som en del af Danske Bank.

Adressen i Silkeborg er fortsat Vestergade 3.