Silkeborg Teaterkreds

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning
Håndværkerforeningens 2. bygning på Torvet - tegnet af Anton Rosen. 1920

I 1863 stiftedes Silkeborg Håndværkerforening, i 1883 Handelsstandsforeningen, i 1890 Landboforeningen. De eksisterer alle endnu.

Håndværkerforeningen fik sin første bygning på Torvet (Torvet 1) i 1870, bygget af arkitekt Uldall, Randers, og sin anden i 1896 af arkitekt Anton Rosen med en stor sal, som fungerede som byens (eneste) koncert- og teatersal. Her blev der spillet teater og musiceret både af lokale og udenbys kræfter.

21. marts 1896 åbnede man således den første teatersæson med en prolog, forfattet af postmesterinde Caroline Petersen: Fantasus, to bagateller og et hjemstavnsstykke af den meget produktive, lokale historiker og forfatter Edv. Egeberg: En Wandgang paa Hattenæs.

Ny teaterlov 1967

I 1967 vedtog Folketinget en ny teaterlov, som bl.a. indeholdt mulighed for at opnå tilskud til abonnementsordninger. D.v.s. statsligt tilskud til nedbringelse af teaterbilletprisen såfremt publikum købte billetter til mindst 3 forestillinger i en teatersæson.

Næste betingelse var, at man i kommunen stiftede en publikumsforening til formidlingen af netop disse statlige midler.

Teaterudvalg nedsættes

10. februar 1967 besluttede bestyrelsen i Silkeborg Håndværkerforening at nedsætte et teaterudvalg, som skulle se på mulighederne for at oprette en sådan publimusforening.

Arbejdsudvalget kom til at bestå af: Malermester Henning Henriksen (Henning H – også kaldet)

Viceborgmester Judithe Boock

Turistchef Preben Sloth

Kommuneassistent Knud Due

Planteskoleejer Søren Andersen

Disse blev suppelret af håndværkerforeningens teaterudvalg, som bestod af grosserer Kjærgaard Direktør P. E. Therkildsen samt førnævnte Henning H.

Hen over foråret og sommeren 1967 arbejdede udvalget med udkast til vedtægter, som indsendtes til kulturministeriet til godkendelse, og ansøgning om tilskud fra Silkeborg Kommune m.v.

Vedtægtsforslaget blev godkendt af kulturministeriet. Kommunen gav afslag.

Teaterkredsen stiftes

30. august 1967 afholdtes stiftende generalforsamling, hvor man oprettede Silkeborg Teaterkreds. Startkapitalen blev tilvejebragt ved 2 lån på hver kr. 1.500 fra henholdsvis Silkeborg Håndværkerforening og AOF, Silkeborg.

Teaterkredsens første bestyrelse kom til at se således ud: Malermester Henning Henriksen – formand Turistchef Preben Sloth – kasserer Kommuneassistent Knud Due – sekretær Viceborgmester Judithe Boock Planteskoleejer Søren Andersen.

Første års regnskab udviste et pænt overskud på. Kr. 2.981, hvortil byens daværende borgmester havde følgende kommentar: "Der kan I se, I behøvede jo slet ikke tilskud fra kommunen".

Sommerteater i teatersalen i 1913.

Det allerførste program - efteråret 1967

Det allerførste program, som dækkede efteråret 1967, bestod af 3 forestillinger:

Bal i den Borgerlige af Ernst Bruun Olsen. Af medvirkende kan nævnes: Tove Mäes, Louis Miehe-Renard, Kjeld Nørgaard, Hans Rostrup, Klaus Pagh, Jørgen Teytaud, Ole Hartmann, Lis Adelvard og Beatrice Palner

Dollarprinssen operette af Leo Fall med ialt 32 medvirkende og

Vildfuglen af Jean Anouilh. Medvirkende: Agnethe Bjørn, Bodil Steen, Henrik Wiehe, Paul Müller, Mogens Hermansen, Svend Bille, Jytte Elga-Olga, Lone Lindorff og Rigmor Hvidtfeldt.

Der blev meldt udsolgt til alle 3 forestillinger i løbet af nogle ganske få dage. Mange silkeborgensere blev noteret på venteliste.

Teaterforestillingerne blev alle opført i Håndværkerforeningens bygning, Torvet 1, som fra sin opførelse havde dannet ramme omkring teaterforestillinger arrangeret af Silkeborg Håndværkerforening ved teaterudvalget indtil bygningen blev schalburteret under 2. verdenskrig. I årene frem til bygningens genindvielse i 1955 var byens teaterliv henvist til den af kooperationen opførte forsamlingsbygning: Sønderport.

Teaterbygningen rammen om teaterlivet

Fra medio 1950'erne til medio 1990'erne dannede teaterbygningen på Torvet rammen om næsten alt teaterliv i Silkeborg, herunder Silkeborg Teaterkreds' forestillinger. Midt i 1990'erne var bygningen og især publikumsfaciliteterne dog så nedslidte, at det lokale publikum begyndte at søge til nabobyerne. Dette bevirkede, at Silkeborg Teaterkreds indstillede sin virksomhed over en perioden på 4-5 år.

Aftenstemning ved Teaterhuset. (Silkeborg Kommunes Billedarkiv

Nyt og moderne teaterhus på Papirfabrikken

I slutningen af 1990'erne nedsatte Silkeborg Kommune, Silkeborg Håndværkerforening og AOF et udvalg, som skulle se på mulighederne for fornyelse af teaterbygningen på Torvet. Under udvalgets arbejde kom det for en dag, at Silkeborg Papirfabrik skulle lukke, og at der ville blive mulighed for at etablere et helt nyt og moderne teaterhus et eller andet sted på den store fabriksgrund.

Ved mageskifte blev grunden erhvervet. Med kontante indskud fra Silkeborg Kommune, Fonden Silkeborg Teater (Silkeborg Håndværkerforening) og AOF, Silkeborg stiftedes en fond. Bestyrelsen i denne fond fik til opgave via donationer og lån at skaffe midler til opførelse af et helt moderne teaterhus.

Resultatet blev, det vi i dag kender som Jysk Musik & Teaterhus, som ligger perfekt ud til byens havneområde.

Ekstern henvisning

Silkeborg Teaterkreds