Statue af Michael Drewsen

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Statuen af Michael Drewsen (1804-1874), der står på Torvet foran rådhuset, blev afsløret 15. oktober 1892 - 18 år efter papirfabriksejerens død. Den er udført af billedhuggeren Hans Peder Pedersen-Dan (1859-1939), hvis kunst er kendt for sin solide realisme med et historicistisk anstrøg. Pedersen-Dan står bag flere kendte skulpturer, blandt andet Holger Danske (1907) i Kronborgs kasematter, de fire elefanter (1901) i Elefantporten på Carlsberg i Valby og "Den lille hornblæser" (1899) ved Rådhuspladsen i København.

Oprindelig var statuen udført i bemalet zink, men i 1995 blev den omstøbt i bronze. Den måler 255 (incl. bronzefod) x 95x60 cm. og står på en tredelt sokkel af grovpoleret, grå granit - med målene 220 x 143 x 143 cm. Den er udført efter fotografiske, malede og tegnede forlæg. To udkast i brændt ler findes på Silkeborg Museum.

Blomster ved Drewsens statue på 150 års dagen for hans fødsel 15. oktober 1954.

Inskription på soklen

På soklens forside er indhugget inskription: Michael Drewsen Silkeborg Bys Grundlægger 1844. På venstre side: Født 15. octbr. 1804. På højre side: Død 26. Febr. 1874. På bagsiden: Erkiendtlige Medborgere rejste dette Minde 1892.

Statuens inskription er historisk set ukorrekt. Michael Drewsen kom til Silkeborg for at anlægge en og drive Silkeborg Papirfabrik. Byen blev planlagt og grundlagt på initiativ af statsmagten. Der skal dog ikke herske tvivl om, at Michael Drewsen var handlekraftig og fremsynet, og satte sit umiskendelige præg på handelspladsens udvikling i de første årtier.

Borgerkomité bag opsætningen

Mindesmærket, der er den første offentlige skulptur i Silkeborg, blev rejst af en borgerkomité, der samtidig stod for indsamlingen af de nødvendige økonomiske midler. Det var H. C. Zeltner, der i maj 1882 ved markeringen af hans 25 år som medlem af "kommunerepræsentationen" foreslog, at der blev indsamlet midler til et mindemærke for Michael Drewsen "byens skaber". Der blev indsamlet et beskedent beløb og sagen gik i glemmebogen igen. Men i 1887 tog Zeltner spørgsmålet op igen og stod bad dannelsen af en komité. Det gik dog trægt med indsamlingen, og først i 1892 var der indsamlet tilstrækkeligt med midler. Måske skyldtes det, at Silkeborg Papirfabrik stod stille i årene 1889-1894.

I 1892 blev kommunalbestyrelsen søgt om tilladelse til opstilling af en statue på plænen foran rådhuset. Denne henvendelse var der imidlertid 21 borgere, der reagerede på med en protestskrivelse - ikke mod mindesmærket, men mod dets fremtrædende placering på Torvet. Indsigelsen blev ikke kendt af en større offentlighed - og komitéen indsamlede hurtigt 500 underskrifter fra folk, der støttede en placering på Torvet.

Statuen afsløres 15. oktober 1892 under overværelse af mange af byens borgere.

En festlig afsløring

Afsløringshøjtideligheden fandt sted lørdag den 15. oktober 1892. Byens gader var flagsmykkede fra morgenstunden og kl. 4 samlede der sig ca. 3.000 mennesker på Torvet. Efter musik, sang og taler modtog birkedommer Theodor Adler Lund statuen på byens vegne. Om aftenen samledes 130 mennesker i håndværkerforeningens sal til festspisning, hvortil de havde købt billet i forvejen. 13 talere hyldede Drewsen og takkede kunstneren, der også var til stede.

Drewsen på Torvet

Med ryggen mod rådhuset, begge ben solidt plantet på soklen og med hånden under frakken står denne kæmpefigur af Michael Drewsen som en anden Napoleon og skuer ud over byen og Torvet. Den blev opstillet i en tid, hvor et enkelt menneske kunne hædres for sine fortjenester med et mindesmærke. Her i provisorietidens sidste år var stemningen i Silkeborg ikke til statuer af majestæter - det ville ellers være have været naturligt med en statue af Christian 8. eller Frederik 7.

Ved Silkeborgs 100 års jubilæum i 1946 var tiden en anden, da rejste en komité af borgere "Andefugl med barn" ved Kildebakken og i 1996 opstilledes Monument for bevægelsenSøndertorv. Mindesmærket for Drewsen var udtryk for det blivende og typiske i sin epoke, skulpturen ipå Søndertorv står for det evigt foranderlige.

Statue med traditioner

Om foråret er der travlhed ved statuen. Det er en fast tradition, at byens studenter danser omkring den, når de passerer den på deres tur rundt til forældrene.

Statuen er blevet flyttet til Papirtorvet, mens der anlægges parkeringsplads på Torvet. Foto: Erik Vinther Andersen

Drewsen flyttes

11. september 2015 blev statuen af Michael Drewsen midlertidigt flyttet fra Torvet til Papirtorvet i forbindelse med at arbejdet med etablering af en parkeringskælder under Torvet så småt gik i gang.

20. september 2017 blev statuen flyttet tilbage til Torvet til en midlertidig placering - lidt længere inde på Torvet (ud for Torvet 3), tættere på den nordlige husrække i forhold til den oprindelige midt for rådhuset.