Theodora Lang

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Theodora Wilhelmine Linderstrøm Lang (1855-1935), seminarieforstanderinde og grundlægger af Th. Langs skoler. Hun blev uddannet på Louise Westergaards privatlærerindekursus i København og virkede derefter i 7 år som huslærer. I 1881-82 var hun som elev omkring N. Zahles Skole og efter endt eksamen overtog hun en pigeskole i Silkeborg.

Th. Langs skole. Opført i 1886 efter tegning af Anton Rosen.

Th. Langs Skoler

Allerede i 1886 stod den første bygning tegnet af Anton Rosen klar. Theodora Lang lagde ud med en pigeskole, men begyndte snart også med at uddanne lærerinder, startende med privatlærerinder, derefter forskolelærerinder og i 1896 lærerindeseminarieum og i 1907 dimissionsret til studentereksamen.

Opbygningen af imperiet, som kort er skitseret her, blev drevet af Theodora Langs stærke vilje og gode forbindelser i byen. Imperiet udvidedes hurtigt og de mange udgifter til bygninger kunne være vanskelige at løfte. Samarbejdet med kommunen skiftede med den politiske farve. I de første år anså kommunen Th. Langs skoler for at være et billigt alternativ til at udvide de eksisterende skoler. Senere, da der kom socialdemokrater for bordenden i byrådet, opfattede man mere Th. Langs skoler som privatskoler for det bedre borgerskabs børn.

Pædagogik

Pædagogisk var Theodora Lang optaget af forbindelsen mellem det faglige og det praktiske. I skolen skulle hånd og ånd følges, og i hendes skoler blev praktiske, kreative og musiske aktiviteter introduceret og dyrket. I skolestuen lagdes der vægt på det hjemlige. Eleven blev taget ved hånden, åndeligt og praktisk. Hverdagslivet levedes ud fra en klar, kristen tankeverden. Og det drejede sig om ligeværdighed.

De pædagogiske tanker overførte Lang til foreningen Den danske Pigeskoles nordiske tidsskrift Bog og Naal, som hun var med til at grundlægge og som hun redigerede fra starten i 1894 til og med 1914. Titlen understreger, at hendes pædagogiske grundlag bestod af både det faglige og det praktiske. Tidsskriftet gjorde opmærksom på og debatterede "kvindelig undervisning og opdragelse". Nålen i titlen var, udover at understrege samspillet mellem det boglige og det praktiske, næsten udelukkende med for at henlede tanken på kvindeområdet - selve tidsskriftet indeholder nemlig ikke meget om traditionelle kvinde sysler som hus- og håndgerning. Derimod er der meget om pigeskoler i andre lande, politik og uddannelse generelt.

Theodora Lang fotograferet i 1909.

Organisator

Frk. Lang involverede sig stærkt i mange politiske og organisatoriske sager. Ikke mindst kvindesagen stod hende nær. Hele skoleimperiet var i en eller anden udstrækning født af hendes moderne opfattelse af kvindes stilling. Hun skulle ikke være en hjemmegående tjener, men udfolde sit eget potentiale og uddannelse var en del af det. Men også det nordiske samarbejde lå Th. Lang på sinde og man kan se i Bog og Naals spalter at hun debaterer sagen med interesserede i andre nordiske lande. Bog og Naal blev også i 1899 et nordisk tidsskrift med redaktører i både Danmark, Norge og Sverige. Men også organiseringen af Pigeskolerne og lærerinderne gik Lang ind i med stfitelsen af Den Danske Pigeskole i 1893 og Pigeskolernes Hjælpe- og Pensionskasse i 1906.

Frk. Lang

Th. Lang viede sit liv til uddannelse, ikke mindst af piger og kvinder, men deltog også i menighedsråd og i partipolitik for Venstre. Hun tillagde skolernes økonomiske frihed stor betydning og modsatte sig, at de blev overtaget af det offentlige. I 1927 overdrog hun ledelsen af skolerne til sin niece Karen Linderstrøm-Lang. Hun blev aldrig gift, men levede sammen med Anna Høltzermann (1862-1933).

Th. Lang opnåede betydelig anerkendelse for sit arbejde og hendes navn lever videre ikke mindst i kraft af skoleimperiet Th. Langs Skoler.