Viborgvej

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Viborgvej er i dag benævnelsen for fortsættelsen af Borgergade mod Viborg (Hovedvej 52). Tidligere var Viborgvej hovedvejsforløbet fra Østergade (nu delvis Godthåbsvej), over Store Maen til Viborgbroen (nu en del af Christian 8.s Vej) og videre mod nord ad nuværende Borgergade.

Ved indlemmelsen af Alderslyst i Silkeborg Kommune i 1941 fik den første del af Viborgvej navnet Godthåbsvej efter bryggeriet på gaden.

Allerede da handelspladsen Silkeborg blev anlagt, var det planen, at den skulle udgøre et trafikalt knudepunkt for hovedlandevejene Århus-Ringkøbing og Horsens-Viborg. I 1854 stod en dæmning og bro (Viborgbroen) fra handelspladsen til det nordlige opland klar. Men det skete ikke uden sværdslag. For hverken Viborg Amt eller Skanderborg Amtvar ivrige efter at betale for dette vejanlæg i begge amters yderdistrikt. Silkeborg-Viborg-landevejen blev anlagt i årene 1855-60. Mod Horsens blev landevejen anlagt i perioden 1858-1863. Dæmningen eller broen blev anlagt på Statens regning.