A. C. Jensen-Haarup

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning
A.C. Jensen-Haarup leder efter tæger et sted i Funder.

Anders Christian Jensen-Haarup (1863-1934) var søn af boelsmand Niels Christian Jensen og voksede op i Haarup ved Brædstrup. Han kom i møllerlære, men var ikke tilfreds med sine fremtidsudsigter og kom derfor på seminariet. Han dimitterede i 1885 fra Gedved Seminarium og ernærede sig de efterfølgende år som lærer. Sideløbende hermed arbejdede han som journalist bl.a. ved Vejle Amts Folkeblad, Horsens Folkeblad og Esbjerg Avis. I 1907 blev han ansat ved Silkeborg Skolevæsen, hvorfra han tog sin afsked i 1933.

Allerede i sin seminarietid begyndte Jensen-Haarup at interessere sig for studiet af insekter, især biller. Senere, da han var flyttet til Silkeborg, blev det især tæger og cikader, der optog ham. Det var på dette felt, at han specialiserede sig og opnåede sine betydelige resultater – publiceret i ”Danmarks Fauna” og i udenlandske tidsskrifter.

I 1893 var Jensen-Haarup initiativtager til udgivelsen af tidsskriftet ”Flora og Fauna”. Han deltog i redaktionen af det indtil 1922 og var sideløbende hermed en flittig bidragyder.

A.C. Jensen-Haarup i på studierejse i Argentina

I 1904-1905 og igen i 1906-1907 opholdt Jensen-Haarup sig i Argentina for at studere og indsamle insekter. Han vendte hjem med et righoldigt materiale, som han efterfølgende ordnede og registrerede. Han distribuerede sin viden og det indsamlede materiale til museer og specialister i hele Europa.

Ved hans død overgik hans store og righoldige tæge- og cikadesamling til Zoologisk Museum i København. Inden for det entomologiske felt arbejdede A. C. Jensen-Haarup tæt sammen med de to andre lokale naturforskere Peder Nielsen, der tillige var overbibliotekar i byen, og Peter Esben-Petersen, der også var ansat ved byens skolevæsen.

Familien Jensen-Haarup boede i Frydensgade 22 og havde desuden huset "Pynten" i Vesterlund ved Thorsø, som var bygget af A.C. Jensen-Haarup selv og som stod færdigt i 1923.

Arkiv

A. C. Jensen-Haarups arkiv findes i Silkeborg Arkiv (A 689)