Ahlers Atelier

Franziska og Martin Ahler købte i 1922 frøken Johanne Andersens atelier på Søndergade 21. I 1928 solgte de imidlertid atelieret til Ingvard Johansen.

Fakta

Atelier: Søndergade 21

Virkeperiode: 1922-1928

Arkiv: Findes desværre ikke bevaret

Senest ændret 20. juni 2010 kl. 23:12