Forskel mellem siderne "1970" og "Billes Bænk"

Fra WikiSilkeborg
(Forskel mellem sider)
Skift til: Navigation, Søgning
 
(Oprettede siden med "I 1852 og 1853 opholdt Carl Steen Andersen Bille (1828-1898) sig som sommergæst hos Michael Drewsen. Den unge pressemand beskrev den nye by i tre artikler til Dagbladet i a...")
 
Linje 1: Linje 1:
'''10. januar:''' Silkeborg [[4. Sct. Georgs Gilde]] stiftes med 32 medlemmer.
+
I 1852 og 1853 opholdt Carl Steen Andersen Bille (1828-1898) sig som sommergæst hos Michael Drewsen. Den unge pressemand beskrev den nye by i tre artikler til Dagbladet i aug. 1853 Han fik de fleste oplysninger på stedet fra beboerne og af postekspeditør Bindesbøll, hvis far var godsforvalter på Hovedgården.  
  
'''17. januar:''' Vikingeklubben [[H. A. C. Neptun]] stiftes.
+
Navnlig begyndelsen af den første og slutningen af den sidste artikel indeholder beskrivelser af egnens smukke og særegne natur, herunder nævnes også en del udsigtspunkter og bænke. Artiklerne gjorde indtryk på en anden silkeborggæst nemlig H. C. Andersen og tilskyndede ham til nogle dage derefter at skrive sin egen smukke lyriske rejseskildring, der udkom året efter i "Folkekalender for Danmark".
 +
I øvrigt korresponderede de to herrer senere fra tid til anden . Drewsen leverede papir til "Dagbladet" og med den unge spøgefulde redaktør C. St. A. Bille førte han ivrige vittighedskampe.
  
'''26. januar:''' [[Serup Andelsmejeri]] vedtager at nedlægge mejeriet. Driften standser fra oktober.
+
Langt senere, i sommeren 1886, da Bille netop var udnævnt til amtmand, besøgte han Drewsens gamle "fjende", birkedommer Drechsel. Billes datter var gift med Drechsels ældste søn, og gennem flere år havde han stået familien nær.
  
'''9. februar:''' Silkeborg Byråd vedtager at oprette børnehaveklasser ved de kommunale skoler fra det nye skoleår.
+
Ludvig Drechsel skriver i sine erindringer, at de tog ud til Drechsels nybyggede villa ved Himmelbjerget. Her var Bille meget indtaget i et udsigtspunkt lidt vest for villaen, hvorfor Drechsel lod opsætte en bænk og kaldte den Billes Bænk.  
  
'''21. februar:''' [[Kragelund Plejehjem]] indvies. Det har kostet 1,5 mill. kr. og har 17 værelser.
+
Senere beskrives denne udsigt i nogle turistførere som værende meget smuk.
 
+
'''21. februar:''' Silkeborg får tilsagn om, at Ferskvandsbiologisk Laboratorium flytter til byen i løbet af 1971.
+
 
+
'''6. marts:''' [[Silkeborg Andelssvineslagteri]] sælges til HB der vil bygge [[Kvickly]].
+
 
+
'''1. april:''' Kommunesammenlægning: Balle, Funder, Gødvad, Kragelund, Lemming, Linå, Sejling-Sinding, Serup og Virklund lægges sammen med Silkeborg Købstad.
+
 
+
'''1. april:''' [[Silkeborg Andelssvineslagteri]] nedlægges.
+
 
+
'''12. april:''' Silkeborg [[KFUM]] og [[KFUK]] slutter sig sammen og vælger isenkræmmer E. Bojesen som formand. Samlingsstedet bliver det hidtidige KFUK på Bindslevs Plads, der nu får navnet [[Ungdomshuset]].
+
 
+
'''21. april:''' Den mindste af Hjejle-bådene, ”[[Viben]]”, sælges til hotelejer E. Jørgensen, Dania, for 15.000 kr.
+
 
+
'''16. maj:''' [[Søholt Idrætspark]] indvies officielt bl.a. med afvikling af DBU´s juniorstævne.
+
 
+
'''23. maj:''' [[Silkeborg Højskole]] indvies, og i weekendens løb er der åbent hus med tusinder af gæster.
+
 
+
'''29. maj:''' [[Dansk Arkitekt- og Ingeniørkontor]] har 25 års jubilæum.
+
 
+
'''29. maj:''' Silkeborgs flotte [[Springvandet i Silkeborg Langsø|springvand]], skænket byen af  [[Dansk Arkitekt- og Ingeniørkontor,]] indvies.
+
 
+
'''22. juni:''' Silkeborg Byråd vedtager enstemmigt at søge undervisningsministeriet om tilladelse til at oprette gymnasium nr. 2 i byen, evt. i midlertidige lokaler.
+
 
+
'''4. juli:''' [[Nordvestbadet]] indvies i forbindelse med åbningen af de nordiske venskabslege. Det har kostet 3,3 mill. kroner.
+
 
+
'''1. august:''' [[Laven skole]] nedlægges.
+
 
+
'''3. august:''' [[Silkeborgegnens Kontrolforening]] dannes af Funder, Pårup, Sinding og Them foreningerne.
+
 
+
'''12. august:''' Der er rejsegilde på [[Marienlund Plejehjem]], der ventes færdig til april 1971.
+
 
+
'''14. august:''' [[Silkeborg Frømandsklub]] stiftes
+
 
+
'''3. september:''' Den nye Shell-servicestation - selvbetjenings-døgntank ved Østergadekrydset i Silkeborg åbner
+
 
+
'''29. oktober:''' [[Ebstrup Andelsmejeri]] nedlægges.
+
 
+
'''November:''' [[Lysbro Hotel]] lukker.
+
 
+
'''4. november:''' Civilforsvarets nye station på Bredhøjvej indvies.
+
 
+
'''27. november:''' Der holdes rejsegilde på den nye operationsbygning ved [[Regionshospitalet Silkeborg|Silkeborg Sygehus]]. Den er budgetteret til 8 mill. kroner og skal være klar til april 1972.
+
 
+
'''30. november:''' Funder central automatiseres.
+
[[Kategori:Tidstavle]]
+

Versionen fra 3. aug 2022, 16:49

I 1852 og 1853 opholdt Carl Steen Andersen Bille (1828-1898) sig som sommergæst hos Michael Drewsen. Den unge pressemand beskrev den nye by i tre artikler til Dagbladet i aug. 1853 Han fik de fleste oplysninger på stedet fra beboerne og af postekspeditør Bindesbøll, hvis far var godsforvalter på Hovedgården.

Navnlig begyndelsen af den første og slutningen af den sidste artikel indeholder beskrivelser af egnens smukke og særegne natur, herunder nævnes også en del udsigtspunkter og bænke. Artiklerne gjorde indtryk på en anden silkeborggæst nemlig H. C. Andersen og tilskyndede ham til nogle dage derefter at skrive sin egen smukke lyriske rejseskildring, der udkom året efter i "Folkekalender for Danmark". I øvrigt korresponderede de to herrer senere fra tid til anden . Drewsen leverede papir til "Dagbladet" og med den unge spøgefulde redaktør C. St. A. Bille førte han ivrige vittighedskampe.

Langt senere, i sommeren 1886, da Bille netop var udnævnt til amtmand, besøgte han Drewsens gamle "fjende", birkedommer Drechsel. Billes datter var gift med Drechsels ældste søn, og gennem flere år havde han stået familien nær.

Ludvig Drechsel skriver i sine erindringer, at de tog ud til Drechsels nybyggede villa ved Himmelbjerget. Her var Bille meget indtaget i et udsigtspunkt lidt vest for villaen, hvorfor Drechsel lod opsætte en bænk og kaldte den Billes Bænk.

Senere beskrives denne udsigt i nogle turistførere som værende meget smuk.