Pengetræet

Pengetræet er en af Silkeborg-egnens mest berømte træer. Det stod på Horsensvej, hvor en skovvej går ned til sydenden af Vejlbo Mose og skråt over for parkeringspladsen ved søbadet. Træets berømmelse går tilbage til tiden med Silkeborg Sanatorium(indviet i 1903), hvor det blev benyttet som 'offertræ' af tuberkulosepatienterne.

Allerede i begyndelsen af 1900-tallet var træet hult, derfor opstod den skik blandt patienterne, at de skulle "ofre" penge til pengetræet, når de blev udskrevet fra sanatoriet. Hermed sikrede de sig, at de ikke vendte tilbage til sanatoriet.

Der blev ofret til træet gennem årtier, og med tiden havde der hobet sig en større skat op i dets hule indre. Der lå det uberørt frem til 1945, hvor en tyv stjal alle pengene. Han havde en nat boret hul i stammen og med en stiksav savet så meget ud. at han kunne få armen ind og få fat i alle pengene. Tyveriet vakte stor harme, men det blev så vidt vides aldrig opklaret.

Skikken med offergaver fortsatte helt op til, at Sanatoriet blev overtaget af Statens Åndssvageforsorg i 1958 og blev til institutionen "Vejlsøhus".

I årene derefter fik træet en ny funktion og et nyt tilnavn. Det blev til "vinketræet", fordi en af beboerne havde for vane at gå gennem Vejlbo Mose og ud til Horsensvej. Her stod han i timer ved træet og vinkede til de forbipasserende.

Træet blev med tiden brøstfældigt, stadig mere hult og meget mørt. I begyndelsen af 1980'erne var det så forfaldent, at det meste af kronen måtte saves ned af sikkerhedshensyn - og i august 1999 faldt det gamle træ.

Litteratur

  • Diverse avisudklip i Silkeborg Arkivs samlinger.
Senest ændret 11. august 2021 kl. 11:53